Vergoedingen


Podotherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzing van uw (huis)arts meer nodig is. Wij adviseren u om voor uw bezoek aan de podotherapeut de polis van uw zorgverzekering na te kijken.

De vergoeding van een podotherapeutische behandeling is over het algemeen niet in het basispakket opgenomen. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt er onderscheid gemaakt tussen podotherapie (onderzoek, consult e.d.) en hulpmiddelen zoals zolen of orthesen.

Op deze website kunt u  zien hoeveel u waarschijnlijk vergoed krijgt vanuit uw aanvullende zorgverzekering. U kan dit controleren bij uw zorgverzekeraar of in de polis nakijken.

Podotherapie Praktijk M. de jong is direct toegankelijk (u kunt zonder verwijzing van de arts terecht). Er zijn echter zorgverzekeringen die wel een verwijzing vragen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Sommige verzekeraars hebben een totaalbedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voetzorgverleners (zoals de pedicure) vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent.

Als u uw nota heeft voldaan kunt u deze (samen met een eventuele verwijsbrief van de arts) bij uw verzekeraar declareren. Wij adviseren u per email of telefoon de vergoeding voor podotherapeutische behandeling / hulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar na te vragen.