Kwaliteit

Door middel van bijscholing en intercollegiaal overleg blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Dit is voor ons belangrijk, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen behandelen. Uiteraard is hygiëne binnen onze praktijk erg belangrijk. De instrumenten en praktijk worden professioneel schoongemaakt en gesteriliseerd volgens de laatste eisen.

Podotherapie Praktijk M. de Jong staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Al onze behandelaars voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit de NVvP en zijn kwaliteitsgeregistreerd.

Gekwalificeerde beroepsbeoefenaren

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld. Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.

 

Beroepscode

Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen.

Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen. Elke vijf jaar kan men zich opnieuw laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen

.