Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus 

Podotherapie praktijk M. de Jong heeft contracten afgesloten met verzekeraars voor basisverzekerde diabeteszorg. Dit betekend dat onze praktijk diabetische voetzorg kan leveren en voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Wat houdt diabetische voetzorg in?

U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een bezoek te brengen aan de podotherapeut en een zorgprofiel toegewezen te krijgen. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

De podotherapeut heeft een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg en zal een individueel behandelplan opstellen. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

Kosten en vergoedingen

Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw diabetische voetzorg. Bij zorgprofiel 1 wordt alleen het jaarlijkse gerichte voetonderzoek uit de basisverzekering vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een maximumtarief vastgesteld. De vergoeding voor specialistische voetzorg (behandeling) zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*. Bij zorgprofiel 2 is er dan sprake van een Simm‘s 1 met een medische noodzaak of van een Simm’s 2 zonder verhoogde druk.

Wanneer de behandeling alleen persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed. Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd, ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan ander patiënten om hetzelfde doel te bereiken. Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.

Let op!
Bent u onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.

* Voor Zorgprofiel 1 vindt, nadat het jaarlijks gericht voetonderzoek (valt onder de basisverzekering) heeft plaatsgevonden, vergoeding van de behandeling plaats vanuit de aanvullende verzekering. Kijk voor een compleet overzicht op www.podotherapie.nl/vergoedingen.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering

Wij hebben contracten met verzekeraars voor de aanvullende voetzorg (bijvoorbeeld onderzoek, nacontrole, zolen, teenstukjes of nagelbeugels). Het verschilt per verzekeraar wat uw vergoeding hiervoor zal zijn. Op www.podotherapie.nl kunt u bij vergoedingen zien wat u waarschijnlijk vergoed krijgt. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.